Str. Iazul Morilor 16A, Bl,B, Ap.4, Buzau

0040746075468 sau 0040740189778

Exista versiune de retea pentru TopoLT?

Pentru moment, atat pentru programul TopoLT cat si pentru ProfLT, nu exista versiune de retea, licenta este individuala pentru fiecare calculator.