Str. Iazul Morilor 16A, Bl,B, Ap.4, Buzau

0040746075468 sau 0040740189778

CADprofi Electrical

Aplicaţie CAD parametrică ce facilitează realizarea proiectelor complexe de instalaţii electrice, de iluminare şi telecomunicaţii şi altele.

Uşurinţă în utilizare

Modulul Electrical poate fi utilizat la proiectarea instalaţiilor complexe, cum sunt cele de alimentare, iluminare, joasă tensiune, telecomunicaţii, securitate şi antene. Software-ul conţine câteva mii de simboluri bazate pe ultimele standarde din domeniul electric, precum şi corpuri de iluminat, cutii de distribuţie şi altele. Aplicaţia oferă un mijloc facil de desenare a cablurilor şi a tuburilor de cablare. Printre caracteristicile sale cele mai uşor de utilizat sunt numerotarea automată (adresarea) a circuitelor electrice şi un editor comod de planuri şi diagrame.

Caracteristici:

 • – O bibiotecă extinsă de simboluri pentru instalaţiile electrice şi de automatizări industriale.
 • – Desenarea automată a traseelor de cablu.
 • – Componente electrice, comutatoare, corpuri de iluminat şi altele.
 • – Numerotarea rapidă (adresare) a circuitelor electrice.
 • – Produse şi echipamente de la furnizorii de top (Legrand, Cablofil, Zucchini şi alţii).
 • – Proces de proiectare rapid folosind simboluri şi obiecte în tehnologia One-Click.
 • – Rutină de numărare automată.
 • – Manager de conţinut creat de utilizator (blocuri, cadre de desenare, simboluri, etc.).
 • – Generarea automată a listelor de materiale; BOM (lista de materiale) poate fi tipărită sau exportată folosind multe formate de fişiere, inclusiv pdf, rft (doc), xls, xml, csv, etc.
 • – Generarea automată a legendelor de simboluri vizuale.
 • – Bibliotecă de echipamente de la furnizori de top din multe domenii industriale.
 • – Disponibilitatea unităţilor de măsură în sistem metric şi imperial.
 • – Actualizări on-line.

Filme

  CADprofi Electrical în 2 minute
  CADprofi Electrical: principalele comenzi ale programului
  Scheme: șabloane pagină și tabele desen
  Scheme: lucrul cu simboluri
  Scheme: diagrame predefinite, distribuție și altele
  Crearea specificațiilor
  Crearea legendelor grafice
  Proiectarea comutatoarelor
  Obținerea automată a vederilor aparatelor pe baza simbolurilor utilizate în scheme
  Iluminat, prize, conectori etc.
  Numerotarea circuitelor (adresare)
  Canale de cablu și conducte
  Bare
  Presentare CabloCAD – proiectarea canalelor de cablu Cablofil
  Presentare CabloCAD – construcții complexe Cablofil
  Presentare ZucchiniCAD – proiectare Legrand
  Traducerea programului
  CADprofi – video promotional